Handelsbetingelser

Skader/mangler

Alle varer leveres for købers risiko. Køber er forpligtet til at kontrollere varen for synlige skader/mangler. I tilfælde af skader/mangler skal det ved modtagelse påføres med håndskrift på fragtbrevet. Gastropakninger.dk har ikke ansvar for tab – herunder ved ødelagt produktion, for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, som følge af, at en leverance har vist sig at være mangelfuld. Mangler og fejl, som skyldes uhensigtsmæssige forhold under transport, håndtering og lagring uden for Gastropakninger.dk ´s kontrol, Gastropakninger.dk uvedkommende.

Force majeure

Gastropakninger.dk er ikke ansvarlig for eventuelle overskridelser af leveringstider som følge af force, majeure, strejke, lockout, krig, ind og udførselsforbud, brand, forsinket levering af rettidigt bestilt materiale eller andre omstændigheder, hvorpå vi ikke har fuld indflydelse.

Forsinket betaling

Såfremt betaling ikke finder sted senest på forfaldstidspunktet, tillægges et rykkergebyr samt morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned, så lang tid betalingsforsinkelsen varer. Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som Gastropakninger.dk ikke har erkendt.

Returnering af varer og reservedele

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale. Hvis returnering accepteres beregnes et gebyr på 20% af salgsprisen ekskl.moms, dog min. kr. 300,- ekskl. moms samt evt. fragt. Eventuel reklamation vedrørende levering skal meddelelse senest 8 dage efter modtagelse af varer. Varer tages kun retur efter forudgående aftale. Varerne skal leveres retur i original emballage og være nye, ubrugte og ubeskadigede. Kopi af følgeseddel eller faktura skal være vedlagt. Speciel-fremstillede pakninger tages ikke retur

Reklamationsret på fabrikationsfejl

Gastropakninger.dk yder “3 måneders” reklamationsret på fabrikationsfejl. Reklamationsretten gælder ikke for Pærer, tætningslister, pakninger, glas, filtre. Eventuelle reservedele eller tilbehør der ønskes ombyttet under reklamation, skal returneres franco ( for købers regning )

Prisændringer

Der tages forbehold over for prisændringer, som vil kunne gives uden varsel, ligesom der tages forbehold overfor evt. fejl i denne prisliste.

Reklamationsbetingelser

Reklamation skal ske skriftligt til Gastropakninger.dk på adressen, Håndværkervænget 19, 2670 Greve.

Reklamation gælder kun i tilfælde ved korrekt tilslutning.

Reklamation bortfalder derimod ved:

Fejlagtig betjening, overbelastning eller andet misbrug
– ukorrekt opstilling og tilslutning
– ved udefrakommende påvirkninger som brand, lynnedslag, spændings- variationer, strømafbrydelse, manglende vandtryk, tilkalkning, vandskade, tilstoppet afløb.

Ansvarsfraskrivelse

Gastropakninger.dk fraskriver sig ansvar for driftstab, tids tab, mistet avance, personskade, skade på ejendom og andre følgevirkninger efter driftsstop.

Har du brug for hjælp?

Vi er glade for at hjælpe